Bytom-Miechowice

Powstańcy otrzymali informacje, że stacjonująca w miejscowej szkole bojówka KOOS została dozbrojona w karabiny maszynowe. W nocy z 18 na 19 sierpnia 1920 roku oddział powstańczy wdarł się do szkoły, biorąc do niewoli kilku bojówkarzy. Karabinów maszynowych jednak nie znaleziono, zabrano tylko kilka karabinów powtarzalnych i pistoletów.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: