Katowice-Janów

Nocą z 18 na 19 sierpnia 1920 roku oddział powstańczy pod dowództwem Roberta Mańki zaatakował posterunek policji Sipo. Funkcjonariuszy rozbrojono i wzięto do niewoli, zdobyczna broń i amunicja posłużyły do doposażenia oddziału.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: