Piekary Śląskie- Brzozowice-Kamień

W Brzozowicach i Kamieniu działała silnie rozbudowana komórka POWGŚl. Na wieść o wybuchu II Powstania Śląskiego, 20 sierpnia 1920 roku lokalny oddział powstańczy po krótkiej wymianie ognia z wycofująca się bojówką KOOS zajął obie miejscowości.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: