Mikołów

Mikołów został zaatakowany przez Powstańców Śląskich 23 sierpnia 1920 roku. Miejscowy oddział policji Sipo wobec znacznych sił powstańczych usiłował przebić się do Katowic i sprowadzić pomoc, co zakończyło się fiaskiem. Aby zakończyc walki, dowódca powstańców Józef Hamerlok zwrócił się o pomoc do stacjonującego w Mikołowie garnizonu francuskiego. Niemieccy policjanci zostali rozbrojeni przez Francuzów, a następnie odesłani do Katowic jako jeńcy. Powstańcy ustanowili w mieście Straż Obywatelską, która czuwała nad porządkiem.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: